Dewiswch o un o'r adrannau isod er mwyn cael gwybod mwy...

Pontio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Gwybodaeth am bontio rhwng y Cyfnodau Allweddol a rhwng yr Ysgol Gynradd a’r Ysgol Uwchradd

Gwybodaeth am Bontio ar gyfer Rhieni

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer rhieni am bontio rhwng yr Ysgol Gynradd a’r Ysgol Uwchradd

Pontio Cyn Ysgol

Gwybodaeth ddefnyddiol am bontio ar gyfer rhieni sydd â phlant cyn ysgol sydd ar fin dechrau yn yr Ysgol Gynradd

Llyfr Gwaith Pontio

Pecyn pontio ar gyfer rhieni, gweithwyr proffesiynol a disgyblion sy’n symud i ysgol newydd

“Mae hi’n hwyl fawr edrych ar rywbeth y mae pawb arall yn edrych arno, er mwyn gweld os ydych chi’n gweld patrwm gwahanol.”

Will Smith

Actor

Picture of Will Smith
“Fyddwn i ddim wedi bod yn actores heb fy nyslecsia.”

Keira Knightly

Actores

Picture of Keira Knightley
“Fyddwn i'n aml yn cael y llythrennau y tu ôl ymlaen neu â'u pen i lawr."

Holly Willoughby

Cyflwynydd Teledu

Picture of Holly Willoughby
“Mae bod â dyslecsia’n gallu bod o help yn y byd go iawn, rydw i’n gweld rhai pethau’n gliriach na phobl eraill.”

Richard Branson

Entrepreneur

Picture of Richard Branson