Llinell gymorth

Gallwch gysylltu ag athro arbenigol drwy ffonio 07342083031 – mae ar gael i siarad â chi ar brynhawniau Mercher.

Holwch am Ddyslecsia

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am DDYSLECSIA gallwch gysylltu â’r Athro Emeritws Angela Fawcett sy’n Athro ym Mhrifysgol Sheffield.

Anfon neges