Mae dyslecsia’n anhawster prosesu sy’n effeithio ar bobl o bob oed, ac sy’n aml yn cynnwys anawsterau llythrennedd. Gall effeithio ar feysydd gwybyddol eraill fel y cof, cyflymder prosesu, rheoli amser, cydsymudedd ac agweddau cyfeiriadol.        

Dewiswch o un o'r adrannau isod er mwyn cael gwybod mwy...

Sut Mae Dyslecsia’n Effeithio ar Ddysgu 

Yn yr Ystafell Ddosbarth

Ymyrryd yn Gynnar

Pontio

Yn y Cartref

Rhestr Wirio

Cwestiynau Cyffredin

Adnoddau

Straeon

Cysylltwch â Ni

Cydnabyddiaeth

“Mae hi’n hwyl fawr edrych ar rywbeth y mae pawb arall yn edrych arno, er mwyn gweld os ydych chi’n gweld patrwm gwahanol.”

Will Smith

Actor

Picture of Will Smith
“Fyddwn i ddim wedi bod yn actores heb fy nyslecsia.”

Keira Knightly

Actores

Picture of Keira Knightley
“Fyddwn i'n aml yn cael y llythrennau y tu ôl ymlaen neu â'u pen i lawr."

Holly Willoughby

Cyflwynydd Teledu

Picture of Holly Willoughby
“Mae bod â dyslecsia’n gallu bod o help yn y byd go iawn, rydw i’n gweld rhai pethau’n gliriach na phobl eraill.”

Richard Branson

Entrepreneur

Picture of Richard Branson