Dewiswch o un o'r adrannau isod er mwyn cael gwybod mwy...

Pontio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol 

Gwybodaeth am bontio rhwng y Cyfnodau Allweddol a rhwng yr Ysgol Gynradd a’r Ysgol Uwchradd 

Gwybodaeth am Bontio ar gyfer Rhieni

Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni am bontio rhwng yr Ysgol Gynradd a’r Ysgol Uwchradd

Pontio Cyn Ysgol

Gwybodaeth ddefnyddiol am bontio ar gyfer rhieni sydd â phlant oedran cyn ysgol sydd ar fin dechrau yn yr Ysgol Gynradd

Llyfr Gwaith Pontio

Pecyn pontio ar gyfer rhieni, gweithwyr proffesiynol a disgyblion sy’n symud i ysgol newydd

"It is so much fun to look at something everyone's looking at to see if a different pattern comes out for you."

Will Smith

Actor

Picture of Will Smith
"I wouldn't have become an actress without my dyslexia "

Keira Knightly

Actress

Picture of Keira Knightley
"I'd often get the letters back to front or upside down"

Holly Willoughby

TV Presenter

Picture of Holly Willoughby
"Being dyslexic can actually help in the outside world, I see some things clearer than other people do"

Richard Branson

Entrepreneur

Picture of Richard Branson