Gwefannau Defnyddiol

Canolfan Ymchwil Anabledd mewn Plentyndod CanChild   
Movement Matters UK: Dyspracsia  
Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU (NHS Choices): 
Academi Ewropeaidd Anableddau mewn Plentyndod (EACD): 
Y Sefydliad Dyspracsia