Bwriad yr adran yma yw helpu athrawon, rheini a phobol broffesiynol i arsylwi a rheoli plant oed ysgol sy’n arddangos problemau symud sy’n nodweddiadol o blant gyda dyspracsia, a chynnig adnoddau addas er mwyn eu helpu. 

Dewiswch o un o'r adrannau isod er mwyn cael gwybod mwy...

Sut mae DCD / Dyspracsia yn Effeithio ar Ddysgu 

Yn yr Ystafell Ddosbarth  

Pontio

Yn y Cartref

Rhestr Wirio

Adnoddau

Straeon

Cysylltwch â Ni

Cydnabyddiaeth

“...roedd faint o amser gymrodd hi i mi ddysgu cerdded mewn sodlau uchel yn jôc.”

Cara Delevingne

Model ac Actor

Picture of Cara Delevingne
“Peidiwch byth â gadael iddo fe'ch stopio chi. Dydy o erioed wedi fy nal i nôl ac mae gan rhai o’r bobol mwyaf craff rydw i'n eu hadnabod anableddau dysgu.”

Daniel Radcliffe

Actor

Picture of Daniel Radcliffe
"Roeddwn i'n cael problemau, ond doedd pethau fel hyn ddim ar yr agenda pan oeddwn i yn yr ysgol. Roedd o’n ffordd o ddweud ‘Alla i ddim gwneud hyn a dydw i ddim yn gwybod pam’.”

Emma Lewell-Buck

Gwleidydd

Picture of Emma Lewell-Buck
“Fel person gyda dyspracsia, gallwch chi wneud unrhyw beth. A dweud y gwir dwi’n credu’i fod o’n eich gwneud chi’n reit arbennig.”

Jamie Lambert

Cerddor

Picture of Jamie Lambert