Hapwiriad ar gyfer Athrawon

Er mwyn adnabod anawsterau disgyblion sydd ag Awtistiaeth

Grid Coventry

Strategaethau Cymorth ar gyfer Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth (ASC) ac Ymlyniad

Rhestr Wirio Arsylwi Cyfathrebu Cymdeithasol

Bydd y rhestr wirio’n helpu’r Tîm Cyfathrebu wybod pwy fydd orau i gefnogi’ch plentyn ar ôl ei atgyfeirio i’r tîm.

Rhestr Wirio Gyfunol Anhawster Dysgu Penodol: Lefel Gynradd (6 – 11 oed)

Rhestr Wirio Gyfunol Anhawster Dysgu Penodol: Lefel Uwchradd (12 – 16 oed)