Strategaethau Synhwyraidd

Strategaethau synhwyraidd i helpu plant gymryd rhan mewn gweithgareddau

Dulliau ‘Gwasgedd Dwfn’

Dulliau i helpu plant a phobl ifanc reoleiddio’u hymatebion i symbyliadau synhwyraidd

Adnoddau Ychwanegol

Rhestr o lyfrau, ffilmiau, gwefannau ac adnoddau eraill i rieni neu blant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth

Sgiliau Cyfathrebu Ymarferol

Rhaglen o weithgareddau amlsynhwyraidd ar gyfer plant oed meithrin

Llythrennedd Ymarferol

Rhaglen o weithgareddau amlsynhwyraidd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

Deall Anawsterau Prosesu Synhwyraidd

Gwybodaeth am Anawsterau Prosesu Synhwyraidd ar gyfer Ysgolion ac Athrawon

Yr Ystafell Ddosbarth a’r Lle Chwarae

Cymorth ar gyfer plant sydd ag anhwylderau sbectrwm Awtistiaeth

Rhestr Wirio Gyfunol Anawsterau Dysgu Penodol: Lefel Gynradd (6 – 11 oed)

Rhestr Wirio Gyfunol Anawsterau Dysgu Penodol: Lefel Uwchradd (12 – 16 oed)

Gwneud i Gyfeillgarwch Weithio

Cefnogi plant sydd ag Awtistiaeth yn yr ystafell ddosbarth

Hyfforddiant Defnyddio’r Toiled ar gyfer Plant sydd ag Awtistiaeth

Chwe Awgrym ynglŷn â sut i Ymdopi â Phryder

Anhwylder  Sbectrwm Awtistiaeth

Taflen wybodaeth fer am Awtistiaeth

Taflen Nofio

Helpu disgyblion sydd ag Awtistiaeth i fwynhau Nofio

Arwyddion Awtistiaeth mewn Plant

Dolen i ASDinfoWales