Adnoddau

Cumine, V., Dunlop, J. a Stevenson G. (2010). Autism in the Early Years. 2nd ed. Llundain: Routledge. Yn darparu deunydd, cymorth a chyngor hygyrch i rieni, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio mewn maes anghyfarwydd, ar ôl diagnosis cynnar o awtistiaeth mewn plant ifanc.

Hannah, L. Teaching Young Children with autism spectrum disorders to learn. A practical guide for parents and staff in mainstream schools and nurseries Llundain: Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

Gwefannau

Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth yng Nghymru

www.asdinfowales.co.uk/home

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

www.autism.org.uk

Rhaglen Awtistiaeth TEACCH

http://www.teacch.com

Autism Speaks

www.autismspeaks.org

Carol Gray Social Stories

https://carolgraysocialstories.com/social-stories/

Autism Toolbox

http://www.autismtoolbox.co.uk

Educate Autism

www.educateautism.com/free-materials-and-downloads.html

Tony Attwood

www.tonyattwood.com.au

Ffilm

Can you make it to the end?
Ffilm fer sy’n dangos yr hyn y mae rhai pobl awtistig yn ei wynebu’n dyddiol.
Cynhyrchwyd gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth.
https://www.youtube.com/watch?v=Lr4_dOorquQ

Amazing Things Happen
Cyflwyniad i awtistiaeth gyda’r nod o hybu ymwybyddiaeth ymhlith cynulleidfaoedd ifanc sydd ddim ag awtistiaeth, ac ysgogi cenedlaethau’r dyfodol i’w ddeall a’i dderbyn. Bwriedir i’r ffilm gael ei gwylio, ei thrafod a’i rhannu’n helaeth gan unrhyw un, ond athrawon a rhieni yn enwedig .
https://www.youtube.com/watch?v=7JdCY-cdgkI