Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

PDF (181KB)

Anawsterau Ymddygiadol, Cymdeithasol ac Emosiynol  

PDF (4MB)

Anhwylder Cydsymudedd Datblygiadol 

PDF (246KB)

Syndrom Down 

PDF (215KB)

Deall Disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol  

PDF (171KB)

Nam ar y Clyw 

PDF (2MB)

Namau Echddygol 

PDF (175KB)

Anawsterau Dysgu Cymedrol  

PDF (449KB)

Nam ar y Golwg 

PDF (153KB)

Anawsterau Dysgu Penodol, Dyslecsia  

PDF (274KB)

Anawsterau/Namau Iaith a Lleferydd 

PDF (266KB)

Anawsterau Dysgu Penodol gyda Chydsymudedd a Sgiliau Echddygol – DCD 

PDF (185KB)

Anawsterau Dysgu Penodol gyda Rhifedd – Dyscalcwlia 

PDF (210KB)

Anawsterau Dysgu Penodol gyda Llythrennedd – Dyslecsia  

PDF (203KB)

Cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) mewn lleoliadau addysgol