Taflenni Ffeithiau 

Cefnogi Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Digwyddiadau a Chynadleddau Sydd Wedi Bod 

"Roeddwn i'n cael problemau, ond doedd dim sôn am bethau fel hyn pan oeddwn i yn yr ysgol. Roedd o’n ffordd o ddweud ‘Alla i ddim gwneud hyn a dydw i ddim yn gwybod pam’.”

Emma Lewell-Buck

Gwleidydd

Emma Lewell-Buck
“Rydw i’n ddifrifol o ddyslecsig ac felly roedd yr ysgol yn anodd i mi. Roeddwn i’n grêt yn Ffrangeg ond roedd popeth arall yn ymdrech fawr.”

Amy Childs

Seren deledu

Amy Childs
“Sillafu oedd fy mhroblem i. Yn dal i fod. Does gen i ddim gobaith gydag unrhyw beth dros chwe llythyren.”

Noel Gallagher

Canwr/Cyfansoddwr

Noel Gallagher
“Mae hi’n hwyl fawr edrych ar rywbeth y mae pawb arall yn edrych arno, er mwyn gweld os ydych chi’n gweld patrwm gwahanol.” 

Will Smith

Actor

Will Smith