Adnoddau ADY

Croeso i adran Adnoddau gwefan y Gwasanaeth Cynhwysiant.

Dyslecsia

Anhwylder Datblygiadol Cydsymudedd (DCD) / Dyspracsia

Awtistiaeth

Adnoddau eraill sydd ar gael

 

Straeon

Gwrandewch ar straeon pobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol a’r hyn y gallan nhw ei gyflawni.

“Mae hi’n hwyl fawr edrych ar rywbeth y mae pawb arall yn edrych arno, er mwyn gweld os ydych chi’n gweld patrwm gwahanol.” 

Will Smith

Actor

Picture of Will Smith
“Fyddwn i ddim wedi bod yn actores heb fy nyslecsia.”

Keira Knightly

Actores

Picture of Keira Knightley
“...roedd faint o amser gymrodd hi i mi ddysgu cerdded mewn sodlau uchel yn jôc.”

Cara Delevingne

Model ac Actor

Picture of Cara Delevingne
“Peidiwch byth â gadael iddo fe'ch stopio chi. Dydy o erioed wedi fy nal i nôl ac mae gan rhai o’r bobol mwyaf craff rydw i'n eu hadnabod anableddau dysgu.”

Daniel Radcliffe

Actor

Picture of Daniel Radcliffe